O FIRMIE

   Agroland Spóka z o.o. została założona w 12 lipca 2004 roku. Na początku swej działalności spółka funkcjonowała  na terenie dzierżawionym od „Cukrowni Jawor” w Jaworze. Obejmowała teren działki o powierzchni 4,00 ha na którym mieściło się składowisko wraz z zabudowaniami: magazynem oraz budynkiem biurowo-wagowym.

Podstawowa działalność spółki to skup i sprzedaż zbóż i rzepaku oraz handel środkami ochrony roślin. Spółka współpracuje zarówno z rolnikami indywidualnymi, gospodarstwami rolnymi, grupami producenckimi, spółdzielniami rolniczymi, przedsiębiorstwami na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. W 2006 roku firma nabyła dzierżawiony teren na własność.

Przedsiębiorstwo prężnie się rozwija  i każdy rok działalności owocuje nowymi inwestycjami. Działalność spółki podlega dywersyfikacji. Dzierżawione na początku działalności środki transportowe zostały zakupione na własność. Zostaje rozbudowany budynek biurowy oraz powstaje wiata magazynowa.

Firma poszerza działalność o sprzedaż opału stałego, w tym wyrobów węglowych. W 2010 roku firma inwestuje w budowę dwóch silosów zbożowych o łącznej pojemności ca.4000 ton oraz zakupuje czyszczalnię zbóż DAMAS SIGMA 756 o wydajności do 130 ton/h. W 2017 roku firma inwestuje w budowę następnych dwóch silosów zbożowych o łącznej pojemności ca.4000 ton. W 2023 roku został ukończony drugi kosz do wyładunku zboża. W sumie można przyjąć 240 ton na godzinę. W Lutym 2024 roku został postawiony Rakoraf do automatycznego pobierania próbek zbóż co przyczyniło się do dodatkowo szybszej obsługi przyjęcia zbóż. 

 

Do dnia dzisiejszego firma inwestuje środki w nowy elektroniczny sprzęt wagowy, sprzęt transportowy i laboratoryjny.  Spółka posiada certyfikaty RedCert oraz GMP+.

Od początku swej działalności ważnym dla spółki jest kształtowanie public relations dlatego też w tym czasie podwoiła się  ilość klientów firmy i katalog ten stale się powiększa zakreślając swym zasięgiem obszary innych gmin.

Female hand with fertilizer for plant over soil background
Yellow grain ready for harvest growing in a farm field
Panoramic landscape of a rapeseed field under blue sky
depositphotos_33599689-stock-photo-coal

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zboże

 

Rzepak

 

Nawozy

 

Skład węgla

 

O FIRMIE

AGROLAND Sp. Z o.o.

WYŚLIJ WIADMOŚĆ

Korzystając z poniższego formularza kontaktowego